Thai | Enlish

ผลงานของเรา

งานก่อสร้าง ปั๊ม NGV ปตท. สุวินทวงศ์

บริษัททีเอสวีฯ ได้ทำการก่อสร้าง อาคารจ่ายน้ำมัน ในโครงการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้ Laughing

โครงสร้างอาคาร Compresser ชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง สถานี พื้นที่รวม  300 m2 และ อาคารจ่ายน้ำมัน 4 หัวจ่าย ชนิด P1-4000 จำนวน 1 หลัง และอาคารจ่ายน้ำมัน P2-1000 จำนวน 1 หลัง  รายละเอียดโครงสร้างมีดังนี้

  • ฐานรากเสาเข็มตอก
  • เสา คาน เหล็กรูปพรรณ
  • พื้นคอนกรีต หล่อในที่
  • หลังคา Metal Sheet ทั้ง 3 อาคาร
  • งานปรับปรุง บริเวณ และ ปรับปรุงห้องน้ำใหม่ 1 หลัง

Details

Type งานก่อสร้าง
Location ปั๊ม NGV ปตท. สุวินทวงศ์
Year -
Owner บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
Project Value -