Thai | Enlish

ผลงานของเรา

งานซ่อมท่อประธานขนาด ศก. 700 มม. ST บริเวณสะพาน 4 (สัญญาเลขที่ 3300026094)

งานซ่อมท่อประธานขนาด ศก. 700 มม.  ST บริเวณสะพาน 4  (สัญญาเลขที่ 3300026094)

เจ้าของโครงการ : การประปานครหลวง

มูลค่างาน         : 6,749,999.99 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ระยะเวลา         : 6 ธันวาคม 2559 ถึง 11 มีนาคม 2560

 

Details

Type งานซ่อมท่อ
Location บริเวณสะพาน 4
Year 2560
Owner การประปานครหลวง
Project Value 6,750,000