Thai | Enlish

ผลงานของเรา

งานปรับปรุงถนนบางกรวย-ไทรน้อย พร้อมรางระบายน้ำตัวยู จากบริเวณคลองมะไฟหวาน(หมู่บ้านสมชาย) ถึงปากซอยบางกรวย-ไทรน้อย 7

งานสะพานข้ามคลองเปรมประชากร เชื่อมต่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กับถนนแจ้งวัฒนะ 5 ของกรุงเทพมหานคร (สัญญาเลขที่ สนย.32/2560)

โครงการงานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง บริเวณ รพ. นพรัตน์ราชธานีพร้อมโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับบนทางหลวงหมายเลข 304

งานก่อสร้างงานระบบหอถังสูงและถังเก็บน้ำประปา วิทยาเขตตรัง ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 1 ระบบ

โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค(ประปา) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สัญญาเลขที่ (สข.) 57/2558

งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-กาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ของกรมทางหลวง สัญญา PITRR-703

งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง บริเวณโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.34 (กม.ที่26) เชื่อมกับทางหลวงชนบทสาย ฉช.3001 (ตอนที่ 1) จังหวัดสมุทรปราการ

อาคารควบคุม และฐานวางหม้อแปลงไฟฟ้า ของ บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทำการก่อสร้าง ภายในเขต นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดอยุธยา

บริษัท ที่เอสวีฯ ได้ทำการก่อสร้างบ่อดันคอนกรีต และวางท่อประปาขนาดใหญ่ บริเวณถนนเทพารักษ์ อ.บางพลี สมุทรปราการ ของการประปานครหลวง